Thrakon YTONG
Home Τεχνική Υποστήριξη Συχνές Ερωτήσεις
Frequently Asked Questions
 
 

Ποιες είναι οι πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται τα YTONG blocks?

Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των YTONG blocks είναι: χαλαζιακή άμμος, τσιμέντο τύπου Portland, ασβέστης και νερό. Για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, το προϊόν τοποθετείται στα αυτόκλειστα, σε θερμοκρασία περίπου 190oC και 12 bar πίεση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το σημαντικό για τα YTONG blocks, είναι η δημιουργία σφαιρικών κυψελίδων που περιέχουν αέρα.

Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των YTONG blocks?

To YTONG είναι ένα ανόργανο ορυκτό προϊόν (πορομπετόν), το οποίο δεν αποσυντίθεται, δεν είναι ευαίσθητο στις επιρροές των καιρικών συνθηκών και έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως και άλλοι τύποι σκυροδέματος. Τα παλαιότερα κτίρια, που έχουν κτιστεί με YTONG blocks, στη Σουηδία είναι ήδη 80 ετών. Στη Γερμανία έχουν διεξαχθεί διεξοδικές έρευνες σχετικά με τη γήρανση των YTONG Blocks. Το υλικό έχει μελετηθεί σε διάφορα κτίρια. Η μόνη αλλαγή που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σχετίζεται με ήπια επιφανειακή διάβρωση, από τη στιγμή που θα μείνει ασοβάτιστο, η οποία οφείλεται στην εκπομπή ρύπων CO2. Τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το υλικό δεν γηράσκει, δεδομένου ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Περιέχει ραδιενέργεια το YTONG?

Το YTONG παράγεται εξ ολοκλήρου από φυσικές πρώτες ύλες (χαλαζιακή άμμο, ασβέστη, τσιμέντο και νερό) και έχει χαμηλή φυσική ραδιενέργεια, η οποία είναι δέκα (10) φορές χαμηλότερη από την επιτρεπόμενη τιμή και 3,5 φορές χαμηλότερη από την τιμή που έχει ένα τούβλο. Το YTONG block είναι ένα φυσικό δομικό υλικό το οποίο παραδίδεται με την πιστοποίηση CE. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ενότητα των downloads, προκειμένου να κατεβάσετε χρήσιμα τεχνικά φυλλάδια, καθώς και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και άλλων πιστοποιητικών.

Χρειάζομαι εξειδικευμένο συνεργείο για το κτίσιμο των YTONG?

Ναι. Παρόλο ότι τα YTONG blocks, είναι εύκολο να κτιστούν, η διαδικασία εφαρμογής διαφέρει σε σχέση με τα τούβλα. Ως εκ τούτου, σας προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση, ώστε να γίνει σωστά το κτίσιμο και να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει το υλικό. Επιπλέον, διοργανώνουμε σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στα γραφεία της εταιρίας μας, στην Αθήνα, για Μηχανικούς και συνεργεία.

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένη κόλλα?

ΝΑΙ! Οι εταιρίες YTONG και THRAKON είναι οι μοναδικές αποδεκτές εταιρίες που παράγουν συνδετικές κονίες κατάλληλες για το κτίσιμο των YTONG blocks. Η YTONG προσφέρει δύο συνδετικές κονίες KLW 130 (λευκή) και KLG 131 (γκρι), ενώ η THRAKON διαθέτει την PAW 290 (λευκή).

Υπάρχει κίνδυνος ρηγματώσεων?

Τα περισσότερα υλικά για μία τοιχοποιία έχουν υψηλές αντοχές στη θλίψη και χαμηλές αντοχές σε εφελκυσμό. Μερικές ρηγματώσεις μπορεί να παρουσιαστούν σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων των αντοχών (έλξη, συμπίεση). Έτσι, ένα κτίριο που κτίζεται με YTONG blocks έχει μικρότερο κίνδυνο ρηγματώσεων, εξ αιτίας του ότι οι αντοχές του υλικού είναι μεγαλύτερες. Το κτίριο πρέπει να μελετηθεί έτσι ώστε να υπάρχουν όρια τα οποία δεν υπερβαίνονται. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να χρησιμοποιούνται δοκάρια στήριξης όπου αυτό απαιτείται. Προκειμένου να ενισχυθεί η τοιχοποιία προτείνεται η χρήση των U-Form της YTONG (όπου αυτό είναι εφικτό) ή εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σύνδεσμοι (Catnic, Murfor).

Ποιος είναι ο οπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιήσω για μία φέρουσα κατασκευή?

Ποιος είναι ο οπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιήσω για μία φέρουσα κατασκευή?
Σύμφωνα με το νέο Αντισεισμικό κανονισμό που ισχύει στην Ελλάδα, σχετικά με τη φέρουσα τοιχοποιία, απαιτείται να μπει οπλισμός στις γωνίες και γύρω από τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) εκτός και αν προδιαγραφεί διαφορετικά από τον Μηχανικό που θα κάνει τη στατική μελέτη της κατασκευής. Η στατική ανάλυση του κτιρίου είναι πάντοτε υποχρεωτική, είτε κάνουμε μία φέρουσα κατασκευή είτε πληρωτική τοιχοποιία.
 

Ποια είναι τα προτεινόμενα πάχη που θα πρέπει να επιχρηστεί η εσωτερική και η εξωτερική τοιχοποιία?

Το πορομπετόν είναι ένα προϊόν που πάντοτε χρειάζεται να προστατέψουμε την επιφάνειά του. Ο λόγος γι αυτό είναι ουσιαστικά η προστασία της επιφάνειας από την υγρασία, κ προστασία από την επίθεση των εξωτερικών καιρικών συνθηκών αλλά και οι μηχανικές αντοχές. Υπάρχουν διάφορα επιχρίσματα που προσφέρει η εταιρία μας. Οι επίπεδες επιφάνειες όλων των τοίχων που είναι κτισμένοι από πορομπετόν επιτρέπουν να εφαρμοστούν τα κονιάματα σε μικρά πάχη. Με ένα πάχος περίπου 18 mm εξωτερικά και 15 mm εσωτερικά, βελτιώνεται η θερμομόνωση, ενώ εξασφαλίζετε οικονομία από τη στιγμή που εφαρμόζεται ο σοβάς στο μικρότερο δυνατό πάχος.

Μπορώ να αφήσω την τοιχοποιία από YTONG χωρίς σοβά?

Όχι! Ο σοβάς προστατεύει την τοιχοποιία, βελτιώνοντας παράλληλα την θερμομόνωση του κτιρίου. Η προτεινόμενη διαδικασία σοβατίσματος των YTONG blocks συνίσταται από την εταιρία YTONG, σχετικά με το προϊόν το οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Πριν την εφαρμογή του πεταχτού σοβά πρέπει να γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός της επιφάνειας από το συνεργείο και να εφαρμοστεί το αστάρι της YTONG (Primer), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα καλά αποτελέσματα της τελικής επιφάνειας. Ο συνδυασμός με τα προϊόντα της THRAKON είναι ο ιδανικός καθώς αυτά έχουν ως πρώτη ύλη τη χαλαζιακή άμμο, όπως και τα YTONG blocks, προσδίδοντας μεγάλες αντοχές στο υλικό απέναντι στις καιρικές συνθήκες.

Θέλω να βάψω την τοιχοποιία χωρίς να την σοβατίσω. Τι μου προτείνετε?

Η YTONG δεν προτείνει να παρακάμψετε το στάδιο του σοβατίσματος για κανένα λόγο. Το βάψιμο της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι εφικτό, αλλά η εταιρία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι δεν θα περάσει νερό ή υγρασία. Για το λόγο αυτό, οι επιφάνειες που έχουν βαφτεί χωρίς να επιχριστούν, εμφανίζουν μικρορωγμές στους αρμούς μεταξύ των YTONG blocks και μέσω αυτών των μικρών ρηγματώσεων είναι που μπορεί να εισχωρήσει το νερό και να δημιουργήσει προβλήματα στην τοιχοποιία. Επιπλέον, τα χρώματα ως επί το πλείστον εξασθενούν από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τις συνέπειες των ακτίνων UV, με αποτέλεσμα να χρειάζονται ανανέωση αρκετά συχνά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι τοίχοι από YTONG blocks πρέπει να σοβατίζονται σε κάθε περίπτωση.

Πως τοποθετούμε ντουλάπια, κλιματιστικές μονάδες κτλ?

Η YTONG βρίσκεται εδώ για εσάς! Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα της εταιρίας μας προκειμένου να σας στείλουμε την κατάλληλη λίστα και να διαλέξετε το βύσμα που θα χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με το φορτίο που θέλετε να αναρτήσετε (ντουλάπια, κλιματιστικές μονάδες, πόρτες, κάσες παραθύρων κτλ).

Χρειάζομαι ειδικά εργαλεία για να κτίσω τα YTONG blocks και από πού μπορώ να τα προμηθευτώ?

Τα εργαλεία της YTONG είναι απαραίτητα για γρήγορη, εύκολη και, πάνω απ όλα, εργασία με ακρίβεια, σύμφωνα με τις οδηγίες ορθού κτισίματος των YTONG blocks. Για την προμήθεια των εργαλείων της YTONG, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να έρθετε σε επαφή με το εμπορικό μας δίκτυο ή απλά να μας στείλετε ένα e-mail και να σας ενημερώσουμε για τον συνεργάτη που βρίσκεται πιο κοντά στο έργο σας.

Πως γίνονται οι εργασίες του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού?

Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία για κάθε χρήση. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά εξασφαλίζετε το σωστό τρόπο εργασιών, αυξάνοντας παράλληλα την ταχύτητα κτισίματος. Επίσης, οι εργασίες πλέον γίνονται με πολύ μικρότερο κόπο και πάνω απ όλα χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα (π.χ. ρηγματώσεις) στην τοιχοποιία από YTONG blocks. Τα εργαλεία μας μπορείτε να τα δείτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας μας και μπορείτε να τα αγοράσετε από το εμπορικό μας δίκτυο.

Γιατί να πυροβολήσουμε ένα τοίχο που είναι κτισμένος από YTONG blocks?

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μίας τοιχοποιίας από YTONG και μετά το πέρας των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών, η τοιχοποιία δεν πρέπει να δείχνει διαλυμένη. Τα συνεργεία εφαρμογής πρέπει αναμφισβήτητα να σέβονται τις οδηγίες σωστής εφαρμογής που δίνει η εταιρία. H YTONG παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων, επειδή ακριβώς θέλουμε να κάνουμε την δουλεία σας ταχύτερη και τον κόπο σας λιγότερο.  

Απορροφάει υγρασία το YTONG?

Τα YTONG blocks, όπως και όλα τα δομικά στοιχεία, απορροφούν την υγρασία από την ατμόσφαιρα. Το νερό διεισδύει στο υλικό, όμως σε βάθος μόνο μέχρι 3,5 εκατοστά. Όταν έχει εισχωρήσει υγρασία σε ένα YTONG block, αλλάζει το χρώμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλοιώνεται η ποιότητά του. Η απόχρωση δεν αποτελεί κριτήριο της ποιότητας του υλικού. Όταν εισχωρήσει υψηλό ποσοστό υγρασίας σε ένα YTONG block, η υγρασία απλώνεται ομοιόμορφα. Όταν το ποσοστό της υγρασίας μειωθεί, το YTONG ξεκινάει τη μετάδοση (εκπομπή) της υγρασίας πίσω στην ατμόσφαιρα. Έτσι, το YTONG ρυθμίζει την υγρασία (και το ποσοστό αυτής) εντελώς φυσικά, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και υγιεινό κλίμα στο εσωτερικό της κατοικίας. Η παρουσία του νερού ή της υγρασίας μέσα στο YTONG, καθώς και η χαμηλή θερμοκρασία δεν επηρεάζει την ποιότητα και την αντοχή του YTONG. Τα δομικά στοιχεία YTONG ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων όπου είναι ανθεκτικά στο κρύο και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται προβλήματα (βλάβες) κατά τη διάρκεια των χειμερινών καιρικών συνθηκών. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, δεν αλλάζουν οι βασικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων YTONG.

Γιατί το AAC (πορομπετόν) είναι καλό στοιχείο από θερμομονωτικής απόψεως?

Όπως έχει αποδειχθεί μέσω πειραμάτων και ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, αλλά και με την μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) που έχει διεξαχθεί για λογαριασμό της YTONG, το σύστημα τοιχοποιίας από YTONG blocks προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στις περισσότερες εφαρμογές. Η κυψελωτή μορφή του υλικού σε συνδυασμό με τη θερμική αδράνειά του το καθιστούν ως το κορυφαίο θερμομονωτικό υλικό δόμησης.

Πως και γιατί ένα κτίριο από YTONG θεωρείται «πράσινο»?

Το αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) είναι γνωστό ως ένα δομικό υλικό το οποίο είναι φιλικό στο περιβάλλον. Η ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγική διαδικασία είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή άλλων δομικών στοιχείων. Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν εκπέμπονται ρύποι και δεν δημιουργούνται υποπροϊόντα ή τοξικά απόβλητα. Ένα YTONG block παράγεται από πρώτες ύλες που βρίσκονται ανεξάντλητες στη φύση. Το τελικό προϊόν είναι το διπλάσιο του όγκου των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, καθιστώντας το φιλικό στο περιβάλλον και εξαιρετικά αποδοτικό ως προς την χρήση των πόρων.

Είναι το YTONG ένα οικολογικό και αέναο δομικό υλικό?

Η περιβαλλοντική επίπτωση μετρά την επίπτωση που έχει ένα υλικό στο περιβάλλον για όλη τη διάρκεια ζωής του, αρχίζοντας από τη μείωση της παραγωγής βασικών προϊόντων, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση. Η YTONG επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται μέχρι την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2.


Φυσικοί πόροι: Οι βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή των YTONG είναι η χαλαζιακή άμμος, ο ασβεστόλιθος, το τσιμέντο και το νερό. Αυτές οι πρώτες ύλες είναι πρακτικά ανεξάντλητες. Επιπλέον η κατανάλωση είναι αρκετά χαμηλή: από 1m3 πρώτων υλών παράγονται 5m3 YTONG blocks.
Παραγωγική Διαδικασία: Η παραγωγική διαδικασία των YTONG απαιτεί πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας.
Επεξεργασία: Η επεξεργασία των YTONG δεν είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους και τη φύση τους.
Μεταφορά: Το μεταφορικό κόστος είναι σχετικά χαμηλό εξ αιτίας του χαμηλού βάρους του υλικού.
Χρήση: Χρησιμοποιώντας τα YTONG blocks σε μία κατοικία μειώνονται οι εκπομπές CO2 μίας κατοικίας, εξ αιτίας του ότι χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση και το δροσισμό της κατοικίας, πράγμα το οποίο εξοικονομεί και χρήματα στον ιδιοκτήτη.

Τι είδους ηχομόνωση προσφέρει μία τοιχοποιία απο YTONG?

Η ηχομόνωση εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα των υλικών. Καθώς τα YTONG blocks έχουν πορώδη σύσταση και οι πόροι των YTONG είναι κλειστοί, η εξασθένιση του ήχου που προσφέρουν είναι αρκετά σημαντική. Αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι ένα YTONG block έχει μεγαλύτερη ηχομείωση (κατά περίπου 9dB) από οποιοδήποτε άλλο υλικό με την ίδια πυκνότητα.

Πόσα χρήματα μπορώ να εξοικονομήσω από την κατασκευή των YTONG blocks?

Η κατασκευή με YTONG blocks (κτίσιμο και σοβάτισμα) εξοικονομεί τουλάχιστον 15-20%, σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο κτισίματος, ανάλογα με τον τύπο του έργου. Η ακριβής τιμή του γενικού ποσού εξοικονόμησης είναι δύσκολο να υπολογιστεί καθώς αυτό εξαρτάται από το κάθε έργο, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο, την ποιότητα εργασιών των συνεργείων εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθούν και κυρίως πόσο «πράσινο» θέλουμε να είναι το σπίτι που θα κτίσουμε.

Σε τι είδους έργα χρησιμοποιούνται τα YTONG blocks συνήθως?

Τα YTONG blocks χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο στις ακόλουθες εφαρμογές:

 

  • Ξενοδοχεία εστιατόρια
  • Αποθηκευτικούς χώρους
  • Βιομηχανικούς χώρους
  • Κτίρια Γραφείων
  • Εκπαιδευτικά Κέντρα
  • Ιατρικά κέντρα, κλινικές και γραφεία
  • Μονοκατοικίες
  • Πολυκατοικίες
  • Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν προδιαγραφεί με αυξημένες απαιτήσεις για πυραντίσταση ή ηχομόνωση.

 

 
VideosΔιαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Copyright © 2014 YTONG®. All Rights Reserved.
Produced under the exclusive license of Xella